Naturlig vattenrening utan kemikalier med över 46 års erfarenhet!

Frågor & Svar

Kundens vanligaste frågor till oss på Europe Vattenrening AB

Spolvattnet (dräneringsvattnet) från vattenfilter system bör tex ledas till stenkista, kolla upp vad som gäller för ditt avlopp (rådfråga din avloppsleverantör).
Informationslänk dräneringsvatten/dagvatten.  Informationslänk avloppsanläggning.
– Har ni automatisk vattenbrytare installerad på vattenledning är det viktigt att ni kontrollerar så att den ej bryter vattnet när filtret gör sitt spolprogram (vanligtvis sker detta under natten).

1. Hur kan ni ta bort så höga halter järn / mangan ifrån vattnet utan att använda er av kemikalier?

Vårt filtersystem utnyttjar det naturligaste vi har på jorden, nämligen syre, för att fälla ut järn / mangan.
När järn / mangan fäller ut (oxiderar) får molekylerna en annan yta och fångas därefter effektivt upp i europe filtersystem.

Slutsats = Ett rent och friskt vatten utan några risker för överdoseringar av kemikalier.

2. Jag har en hydropress, jag har hört att man måste köpa till en hydrofor för att kunna ta bort järn?

Nej, det är väldigt sällan en kund behöver köpa till en hydrofor om kunden har en hydropress. Vi renar många svåra vatten varje år. Detta tack vare vår effektiva syresättningsmetod i kombination med vårt Europe filtersystem.

3.Vad är lågt pH för något? Hur kan jag se att jag har lågt pH? Är det verkligen farligt?

Med lågt pH menas att vattnet är surt (under 7.0). Det vill säga, vattnet fräter på kopparledningarna till huset. Man kan se detta genom grönblå avlagringar i handfatet eller att ert hår får lite utav färgen. Man kan även kolla upp vattnet med en enkel analys för säkerhetsskull.

Ja det är farligt. Därför att koppar kan lagras i våra kroppar. Levern och Njurarna kan bli väldigt belastade. Barn är särskilt i riskzonen. Barn kan även få svåra diarréer och eksem till följd.

4. Jag har både lågt pH och Järn i vattnet, måste jag ha två filter?

Nej, vi skräddarsyr filtermassan efter era vattenproblem. Ni behöver därför bara ett filtersystem med kombinerad filtermassa för att få bort järnet och samtidigt höja pH-värdet.

5. Varför ska jag göra något åt mitt radonvatten? Jag dricker knappast inget!

Visst är det lätt att tänka så men då blundar ni bara för problemet. Ni utsätter er hela tiden för radon om ni har det i vattnet eftersom det stiger upp i luften. Exempel: tappa upp 100liter vatten i ditt badkar och bada i 5-10minuter.
Hade man mätt bq/m3 luft hade man fått en ordentlig tankeställare.

6. Stämmer det att era filtertankar är av plast och i så fall varför?

Ja, det stämmer bra. Våra filtertankar är i miljöplast, med en helgjuten livsmedelsgodkänd inneflaska ett av de renaste/nyttigaste materialen för människan och ett spunnet skyddslager utanpå.
Det finns många fina fördelar med detta.

Våra filtertankar tål alla typer av aggressivitet och sura vatten. Därför har vi 10 års garanti på våra filtertankar.
Kan tilläggas att våra filtertankar även klarar starka, aggressiva syror t.ex. saltsyra. Inga metaller har dessa positiva egenskaper.

På Rostfria filtertankar kan det även uppstå korngränsfrätningar i svetsfogarna, filtertanken börja då läcka vatten under tryck. Eftersom det är tryck i filtertanken dygnet runt kan källaren bli vattenfylld och dyra vattenskador blir som följd i huset.

7. Hur vet man vilken typ av trycktank man har?
Och varför är det så viktigt att ange när man vill ha en offert?

Vi har filtersystem för alla typer av trycktankar och vi skräddarsyr därför offerten efter kundens egna trycktank för att göra offerten så anpassad som möjligt (framförallt när kunden har fe, mn, pH, lukt).

8. Kan man ta bort den höga flouridhalten i mitt vatten?

Visst kan man det, ett enkelt osmosfilter under diskbänken med separat medföljande kran löser snabbt Ert problem.

9. På min analysrapport står järn = Fe två gånger, ett högt värde och ett lite mindre värde som heter elof. Någon sa till mig att det var endast så lågt det gick att rena utan kemikalier. Stämmer detta?

Nej, absolut inte. Värdet elof står för luftning/filtrering och kan vara intressant i avseende om järnet är hårt bundet eller ej i vattnet, mycket mer än så får man ej ut av detta värde. Betänk väl att Analyslabbet är experter på sitt område, dvs. att analysera fram värdena på vattnet.

Vi är experter på att skräddarsy en reningsanläggning som plockar bort alla värden som anmärkts.
Labbets filtrering bygger vanligtvis på att man häller vattnet genom en Melita påse med eller utan filtersand av något slag. Vår filtrering bygger först och främst på en mycket effektiv förbearbetning av vattnet med hjälp av syresättning.

När vattnet väl är oxiderat är det mycket enkelt att plocka bort problemvärdena tex. Järn, mangan. I vissa fall tar vi även till cirkulation för att ytterligare effektivisera reningsresultatet. Ni förstår kanske nu att det ligger nästan 30 år bakom våra fina reningsresultat och det är därför vi kan hålla rening -& återköpsgarantier till våra kunder på två år!

10. Hur kan det skilja så mycket i pris mellan olika märken på filtersystemen?

Mycket bra fråga. För vår del rör det sig om att i första hand kunna hålla högsta kvaliteten beträffande material, garantier samt support.

Vi har lagt enormt mycket tid, mer än 30 år av egenutveckling för att kunna ge kunden absolut bästa reningsanläggning på marknaden enligt vår mening, ca 90% av allt som medföljer vid t.ex. en avjärningsanläggning är egenutvecklat för högsta reningsgrad som slutresultat. Vårt luftningssystem med luftinjektor, spridare, luftavskiljare med rörsats är helt unikt och skiljer sig som natt och dag jämfört med andras märken. Bara för att det står luftinjektor på offertunderlaget betyder det absolut inte att det är samma egenutvecklade produkt som den vi tillhandahåller.

Det finns luftningssystem på marknaden idag som kostar allt från 200kr och uppåt och som fungerar därefter, vissa luftinjektorer som andra vattenreningsföretag säljer tvingar kundens råvattenpump att pressa vattnet genom ett par små hål (rena strypningen för pumpen). Vår luftinjektor arbetar i harmoni med råvattenpumpen utan att belasta kundens råvattenpump och är tillverkad i Sverige av våra certifierade legotillverkare för att hålla högsta kvalitet.

Våra egenutvecklade luftningssystem bygger på helt andra principer och kostar givetvis mycket mer att tillverka. Därför kan vi omöjligt sätta samma pris som annat märke med en plast luftinjektor för 200kr som belastar kundens råvattenpump och som inte räcker till. Det finns även vattenreningsföretag som använder sig av upp å nedvända patronfilter där kunden får rengöra ett litet hål stup i kvarten, dessa har nog många av er sett på TV programmet Plus.

För Er som orkat läsa igenom ovanstående förklaring och som tydligen är intresserade av skillnaderna vill jag bara säga ytterligare ett par saker. Luftningen som beskrevs ovan är bara en viktig detalj i det som gör vårt filtersystem så effektivt. Skulle vi beskriva alla våra andra skillnader så som reningssätt, cirkulation m.m. som gör vårt system så överlägset andras skulle vi fylla väldigt många sidor.

Det som gör oss helt unika jämfört med andra är att vi är ett genuint familjeföretag som alltid tänker på kundens bästa till 100%. Skulle något oförutsett inträffa tar vi personligt ansvar och hittar snabbt bästa lösning. Samma personer som skriver din offert är supportpersoner vid installationsfrågor. Detta en garanti för dig som kund att du får rätt anläggning samt bra support vid frågor/funderingar.

Som hjärnkontoret brukar säga:
“frågar man ingenting får man ingenting veta”

Med vänlig hälsning från det genuina familjeföretaget
Europe Vattenrening AB Tel 0478-100 17

11. Ert pH-höjande avsyrningsfilter ska renspolas 2-3 ggr i veckan. En konkurrent till Er hävdar att deras filter inte behöver någon renspolning. Vad är det som skiljer er åt!

Bra fråga, principen på de flesta pH-höjande filter på marknaden bygger på att de innehåller någon form av kalkfiltermassa. Varför vi har spolning på filtret är av följande skäl: När kalkmassan neutraliserar all aggressiv kolsyra samt höjer pH-värdet blir filterkornen mindre och mindre i filtret samt kalkdamm (upplöst kalk) bildar en dimslöja i filtret med tiden. Genom att ha regelbunden renspolning några gånger i veckan sköljs partiklar samt dimslöjan ut i avloppet samt filtermassan blir fräsch och tipptopp igen. Den regelbundna spolningen håller även filtermassan lucker och förhindrar den från att stelna. Stelnar kalkmassan blir det sämre tryck i huset och kan leda till många timmars slit för att få i ny kalkmassa.

Om du aldrig har spolning på ett filter kommer kalkdammet samt partiklarna för eller senare att släppa mot huset. Kunder kan till och med uppleva vattnet som mjölkfärgat av allt kalkdamm. Utöver detta höjs givetvis hårdheten utöver det normala helt i onödan eftersom det blir så koncentrerat mycket kalk.

12. Varför måste jag göra en analys på mitt vatten? Jag vet ju att jag har problem med bruna beläggningar och min rörmokare säger att det är järn som är problemet.

Tack för din fråga. Först och främst vill jag bara säga att det låter precis som ett typiskt “järnvattenproblem”. Varför Vi rekommenderar alla kunder att utföra en analys är av flera viktiga anledningar. Dels ger det oss klarhet i hur höga problemvärdena är samt om Ni har problem med något annat som kan plockas i samma filter t.ex. Mangan, lågt pH-värde, aggressiv kolsyra m.m. Vi får även reda på om det är några andra värden som missfärgar ditt vatten typ COD:MN (humusfärg) och ca 15 andra viktiga parametrar om ditt dricksvatten.

Vi rekommenderar Er att välja ett ackrediterat oberoende laboratorium som inte sysslar med vattenrening, allt för att analysen ska vara så opartiskt analyserad/bedömd som möjligt. Vi använder oss utav Alcontrol för att kunden skall känna sig trygg (de flesta kommuner använder detta labb). LÄNK till kampanjpris vattenprover.

13. Vad anser ni om att använda Ozon (03) för att avlägsna radon m.m. Direkt i brunnen?

Svar: Enligt vår åsikt anser vi inte att det är lämpligt att tillföra Ozon i ett vatten av flera orsaker, dels pga. att Ozongasen är giftig och därmed en hälsofara samt en växthusgas som även omvandlas till koldioxid som i sin tur är en växthusgas. Växthusgaser ökar den globala uppvärmningen!

Se länk: wikipedia

Länk naturvårdsverket: “Ökningen är oroväckande, eftersom ozonhalterna kan stiga till nivåer som skadar människans hälsa och växtligheten även vid andra tider än under ozonepisoder.”

Länk Länsstyrelsen Utdrag från deras sida: ” Effekter på hälsa och miljö
Ozon i höga halter bidrar till bland annat irritation i slemhinnor och lungor. Känsliga personer eller astmatiker kan även få andningsbesvär. Några vetenskapliga studier har påvisat en koppling mellan ozonhalter och högre dödlighet hos människor.”

Slutsats för Europe Vattenrening AB. Vi använder oss inte av Ozon!
Och när det kommer till att avlägsna radon och övriga ämnen ifrån ett vatten anser vi det även ur en rent teknisk synpunkt vara betydligt tryggare att rena bort ämnena från den mängden vatten per dygn som skall nyttjas, med rätt filterlösning/radonanläggning och inte försöka ge sig på att hinna rena upp
en oändlig mängd vatten som kan finnas i en brunn med alla dess till och frånrinningar…