Naturlig vattenrening utan kemikalier med över 46 års erfarenhet!

Lågt pH, Alkalinitet, Korrosion, Koppar

Avsyrningsfilter, höja pH, stoppa korrosion!
Trött på Grönt hår?! Grön/Blå missfärgning i handfat/toastolen! Rörkopplingar som går hål?!
Korrosion på rörledningar är en av de vanligaste orsakerna till vattenskador i hushåll samt ökad koppar halt i dricksvatten, koppar ger grön missfärgning. Koppar är hälsofarligt!

Vårt helautomatiska avsyrningsfilter typ AA höjer ph-värdet till ca 7.5-8.7 samt eliminerar den aggressiva kolsyran. detta stoppar korrosionsrisken från sura ledningsangripande brunnsvatten. Filtret har automatisk backspolning som håller filtermassan lucker och fin, Ingen risk för klumpbildning/hårdnad massa!

Visar alla 5 resultat