Naturlig vattenrening utan kemikalier med över 44 års erfarenhet!

Naturlig vattenrening utan kemikalier med över 44 års erfarenhet!

Vattenprover

Börja med ett vattenprov, kostnadsfri offert ingår vid behov att förbättra vattenkvaliteten.

Analyseringen görs hos ackrediterat opartiskt laboratorium SGS Analytics Sweden AB!
Utskick av vattenprover är inräknat i priset, samt transportkuvert med porto till laboratoriet!
Ingår gör även Provflaska, följesedel. Allt ingår! Inga extra kostnader!

SGS sänder analyssvaret till oss och vi sänder därefter analyssvaret till kund.

Analystid ca 14 dagar & vid offerering kan tillkomma ett par extra dagar (Ej inräknade semesterdagar).
Bedömning av provet görs i enlighet med Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning.

För kontroll av ny brunn eller om ni ej tagit vattenprov de närmsta 2-3 åren bör man välja Allt i ett för hälsan,
Totalt 42 st värden som undersöks.

Visar alla 5 resultat