Naturlig vattenrening utan kemikalier med över 46 års erfarenhet!

Klorid, Natrium, Fluorid, Nitrat, Tungmetaller, Zink, Uran, Bly, PFAS m.m.

Avsaltningsutrustning avlägsnar Salter (klorid, natrium, fluorid), Tungmetaller, Uran, Bly, PFAS.

Visste du att höga värden Fluorid kan leda till så kallad osteofluoros som är ett sjukdomstillstånd som kan uppkomma efter lång tids exponering av för höga halter fluorid som inlagras i benvävnaden. Detta leder till ökad benmassa och bentäthet, smärta och stelhet i lederna, minskad rörlighet med mera. Informationen tagen ur Socialstyrelsen-Miljhöhälsorapport 2009.

Salt är korrosivt för metall och ger ökat blodtryck.

Se mer information genom att trycka på produktbilden

Visar alla 14 resultat