Naturlig vattenrening utan kemikalier med över 44 års erfarenhet!

Naturlig vattenrening utan kemikalier med över 44 års erfarenhet!

100% i reningseffekt

montör Göran i Blekinge Län, utförde professionell montering av våra filtersystem hos två olika kunder, de hade helt skilda brunnar och behov att förbättra brunnsvattenkvaliteten. Se nedan bilder. Hos kunden ROGER LENNARTSSON I RAMDALA (kund nr 18625), ett helautomatiskt backspolande Europe filtersystem typ A10 med luftning AL3 & cirkulationsrening, som avlägsnar Järn, Mangan och eventuell Svavelväte Lukt från brunnsvattnet samt ger rätt luftkudde i hydrofor trycktank. GJ
S VVS

Hos kunden OLA RYTTBERG I KARLSKRONA (kund nr 17118), en radonavskiljare modell RADONOUT-100 (patenterad & svensktillverkad av Europe Vattenrening AB) med ett smidigt förfilter typ Blå-topp, för att avlägsna den höga radonhalten från brunnsvattnet. Efterkontroll visade att radonavskiljaren avlägsnat allt radon från brunnsvattnet = Tidigare radonhalt uppmätt från brunnen 2580 Bq/L, efter radonavskiljaren (mindre än) <2 Bq/L. 100% i reningseffekt! Montör GJS VVS