Naturlig vattenrening utan kemikalier med över 44 års erfarenhet!

Naturlig vattenrening utan kemikalier med över 44 års erfarenhet!

Avsaltningsanläggning

Avsaltningsanläggning med förfilter i mindre utrymme, mycket fin installation utförd av Kungälvs Rörläggeri.
Reningssystemen renar ett komplext råvatten innehållande från brunnen en extremt hög hårdhet (hög kalkhalt) och högt värde Mikroorganismer samt mycket hög Salthalt m.m. Komplett uppsättning förfilter avsaltningsanläggning som tillsammans ger kunden en hållbar funktion och ett välsmakande dricksvattenkvalitet
till hela huset.

Fabrikat: Europe Filtersystem. Europe Påsfilter NW32, Avhärdningsfilter CABINET35VS (Volymstyrt),
Kolfilter typ: KM-10, Patronfilter Blå-Topp, UV-lampa och Avsaltningsanläggning CLEARWATER RO.
Åtgärdar värden i från brunnsvattnet: Hårdhet 44dH, Mikroorganismer >3000 cfu/ml, Salthalt (Klorid 2200 MG/L, Natrium 870 MG/L), hög Aluminium m.m.
Datum: 2018-01-12.
Anläggnings kund nr 24373.
Montör: KUNGÄLVS RÖRLÄGGERI.

Avsaltningsanläggning Clearwater RO produktlänk klicka här