Naturlig vattenrening utan kemikalier med över 44 års erfarenhet!

Naturlig vattenrening utan kemikalier med över 44 års erfarenhet!

A13 filtersystem

Margareta & Peter Kindlund, Kund nr 14853
har nu mera ett mycket klart och fint vatten till hela huset, efter att låtit montera två av våra reningssystem.
Europe Filtersystem typ A13 med luftnings och cirkulationsrening till befintliga hydroforen, följt av vår egenutvecklade och patenterade radonavskiljare typ RADONOUT-100.

Kunderna valde att åtgärda brunnsvattnet då det innehöll hög manganhalt 2.1mg/ L,
lågt pH-värde, hög aggressiv kolsyra samt
förhöjd radonhalt 1000 Bq/L.

Fläkt som ingår med radonavskiljaren monteras i väggen för utsug av radongasen, och har funktionslampa som indikerar med rött ljus vid pågående radonbearbetning. Fläkten säkerställer att radongasen som frigörs snabbt skickas vidare ut genom husväggen. Detta ger trygghet för kunden.