Naturlig vattenrening utan kemikalier med över 44 års erfarenhet!

Naturlig vattenrening utan kemikalier med över 44 års erfarenhet!

Äldre filteranläggning blev som ny

Äldre filteranläggning blev som ny.
I många år hade filteranläggningen renat kundens extremt Järnhaltiga vatten och idag uppdaterades anläggningen med en ny 300L Syrafast hydrofor för att med cirkulationsreningen bygga upp en kristallklar renvattenbuffert i, samt byttes till en helt ny backspolningsautomatik 2400TF (lätthanterad automatik menyn) ovanpå filtertank för en driftsäker och effektiv backspolning av filtermassor med anpassad spollängd för rådande brunnskapacitet.
Diverse övriga service detaljer byttes/rengjordes och slutligen genomfördes en fullständig funktionskontroll av anläggning av Installationsteknik VVS i Värends Nöbbele, Jonas.

Anläggningen blev som ny efter servicen och kunden kan nu i många år framöver åter njuta av ett rent vatten.

Fabrikat: Europe Filtersystem typ A13 med luftning (AL3) & cirkulationsrening till hydrofor.
Service datum: 2017-05-16 (anläggning från 2007)
Anläggnings kund nr 6232.
Åtgärdar den i från brunnsvattnet Extremt höga Järnhalten 8.7 MG/L, Mangan 0.76 MG/L, pH 6.7.
Service firma: INSTALLATIONSTEKNIK VVS I VÄRENDS NÖBBELE, JONAS.