Naturlig vattenrening utan kemikalier med över 44 års erfarenhet!

Naturlig vattenrening utan kemikalier med över 44 års erfarenhet!

Avhärdning och Avsaltning

Avsaltning

Percy Svensson kund nr 13022 åtgärdade sitt brunnsvatten genom att låta montera Avhärdningsfilter samt Avsaltare typ CLEARWATER RO med extra 240L sötvattentank och ventilationsutsug.

Efter reningen har nu Percy ett av de finaste kvalitets vatten i Nybro kommun.

Filtersystemen tar ned salter så som Natrium, Klorid och Fluorid, Tungmetallen Uran och Radongas Bq/L till långt under gränsvärdena.

I samrådan med oss och vvs gjorde Percy en mycket smart lösning med både hängsle och livrem för bortförsel av spolvatten då golvbrunn saknades.