Naturlig vattenrening utan kemikalier med över 44 års erfarenhet!

Naturlig vattenrening utan kemikalier med över 44 års erfarenhet!

Avjärningsfilter i Ramdala

Kunden Jonas Mattsson från Ramdala valde att åtgärda sitt vatten från borrad brunn då det innehöll hög Järnhalt vilket ger gul-brun missfärgning. Efter att ha monterat vårt filtersystem typ A10 med syrafast luftningssystem AL3 och cirkulationsrening till vår syrafasta 150 liters hydrofor är nu vattnet helt kristallklart och järnhalten långt ned under gränsvärdet. EUROPE FILTERSYSTEM -AVJÄRNING FÖR HYDROFOR.

 

1 st hushåll Järn & Lukt. Före Fe=0.94mg/L ( Förbrukning: Åtgärdat:

Brunnsvatten), Efter filtersystemet Fe= 0.02mg/L.
Reningseffekt ca 98% (2014-05-05) KUND: JONAS MATTSSON, RAMDALA. KUND NR 16880