Naturlig vattenrening utan kemikalier med över 40 års erfarenhet!

Naturlig vattenrening utan kemikalier med över 40 års erfarenhet!

Avsaltningsfilter mot diverse vattenfel

Avsaltningsanläggning Clearwater RO med förfilter blev lösningen på ett extremt komplext brunnsvatten, som tidigare hade anmärkning på Uran 120 microgram/L, Nitrat NO3 170 mg/L, Nitrit NO2 1,2 mg/L, Hårdhet 18 dH, Mikroorganismer 3000 mg/L och svag Lukt.Kunden valde att göra efterkontroll med anläggningar i drift som visade att vattnet blivit mycket fint, alla värden helt tjänliga utan anmärkningar 🙂

Datum 2015-09-11. KUND NR 19991.Kund: Jonas G, i
Läckeby
Montör: Anläggningar: Påsfilter, avhärdare Cabinet, UV-lampa, osmos avsaltningsanläggning typ Clearwater RO med extra renvatten buffert tank. IVT CENTER, KALMAR.