Naturlig vattenrening utan kemikalier med över 44 års erfarenhet!

Naturlig vattenrening utan kemikalier med över 44 års erfarenhet!

EUROPE FILTERSYSTEM -AVJÄRNING

EUROPE FILTERSYSTEM -AVJÄRNING MED 500L SS HYDROFOR, AVHÄRDNING, EUROPE PÅSFILTER
Kunden Jörgen Nilsson i Gunnebo valde att åtgärda vattnet ifrån en borrad brunn med våra filtersystem. Detta eftersom brunnsvattnet från borrad brunn var extremt missfärgat och analysvärden visade mycket hög Järn -och Manganhalt samt förhöjd Hårdhet dH med risk att på kort tid ge avlagringar i handfat och igensättning i rörledningar.
VVS-montören Mats Söderqvist från RÖRBOLAGET var snabbt på plats och monterade samt driftsatte de rekommenderade reningsutrustningarna och ny hydrofor. Först i ledet monterades ett Europe Påsfilter som avlägsnar sand/större partiklar, därefter följt av ett Avjärningsfilter typ A13-2400 med syrafast luftningssystem AL7 och cirkulationsrening till 500L Syrafast Hydrofor som renar bort Järn,Mangan och illa luktande Svavelväte gas (filtrerad stor vattenbuffert i hydrofor), hårdheten kunde därefter plockas ner till lagom värde med avhärdningsfilter modell Mjukis-56. Service latmall med tydliga rekommendationer för framtida underhåll av reningssystemen ingick i leverans och fästes upp på väggen till vänster vid dörren, där har kund och vvs-are tillgång till vår fria support.

Förbrukning: <20 personer KUND:
JÖRGEN NILSSON, GUNNEBO. KUND NR 11975
MONTÖR: RÖRBOLAGET I VÄSTERVIK, MATS SÖDERQVIST
(2014-06-04)