Naturlig vattenrening utan kemikalier med över 44 års erfarenhet!

Naturlig vattenrening utan kemikalier med över 44 års erfarenhet!

Europé påsfilter mot partiklar

Avlägsnar SAND och andra partiklar med Europe Påsfilter för hela hushållet, skyddar efterföljande utrustning samt tappkranar från igensättning. Påsfiltret har kulventil nertil av ”flaskan” vilken man öppnar för att manuellt renspola bort partklar. Invändigt används 1st 150my filterpåse som även kan plockas ur och sköljas av i en hink med vatten för att återanvändas och/eller vid behov byts den invändiga filterpåsen till en ny.

Låg driftkostnad, stor reningskapacitet, minimalt underhåll.