Naturlig vattenrening utan kemikalier med över 44 års erfarenhet!

Naturlig vattenrening utan kemikalier med över 44 års erfarenhet!

Europe RO avsaltning

Med vår EUROPE RO har nu kunden åtgärdat brunnsvattnets extrema FLUORID HALT 14 MG/L!!! Montering utförd av Bygdens Värme & Vatten, Magnus.
I detta fallet valde kunden att koppla renvattnet från Europe RO till en ”kombi blandare” (Mora) istället för att använda den medsända separata tappkranen.
Således har nu kunden allt i en kökskran, det renade kallvattnet finns att tillgå från dricksvattentapp nertill av kranhuset, medans från huvudkranen orenat  (varmt & kallt) perfekt när kastruller ska svabbas rent med högre flöde och större vattenmängd.

 

Fabrikat:  Europe RO (avsaltning, osmos).

Fungerar helt utan El, med hjälp av befintligt vattentryck i ledningsnätet. Enkel och driftsäker.

Åtgärdar, Extremt höga Fluorid halten 14 MG/L till under gränsvärdet. Europe RO kan även åtgärda Klorid, Natrium, Bly, Zink och Uran m.m.

Datum: 2018-01-15.
Anläggnings kund nr 24786.
Montör: BYGDENS VÄRME & VATTEN I RONNEBY. MAGNUS.