Naturlig vattenrening utan kemikalier med över 44 års erfarenhet!

Naturlig vattenrening utan kemikalier med över 44 års erfarenhet!

Filtersystem

KUND Harry Ridell (Kund Nr 2977) i Sturkö
Anläggningar: Europe Filtersystem typ A12 med Luftning AL3 och cirkulationsrening till hydrofor som avlägsnar svavelväte lukt, järn och mangan. Samt filtersystem typ NAA42 som avlägsnar Humusfärg cod-mn, gör vattnet mjukare och säkrar ett bra pH värde!