Naturlig vattenrening utan kemikalier med över 44 års erfarenhet!

Naturlig vattenrening utan kemikalier med över 44 års erfarenhet!

Installationsteknik VVS, Jonas

utförde denna fina installation på avjärningsfilter med luftblandare och radonavskiljare typ Radonout-100 . Reningssystemen avlägsnar järn, mangan, svavelväte lukt och avlägsnar Radongas Bq/L.

Datum: 2016-04-16Montör: Anläggningar: Avjärningsfilter typ A12 med luftningspaket typ LB-7 och radonavskiljare typ Radonout-100.
Installationsteknik VVS, Värends Nöbbele