Naturlig vattenrening utan kemikalier med över 44 års erfarenhet!

Naturlig vattenrening utan kemikalier med över 44 års erfarenhet!

Mangan i brunnsvatten

Mikael Nilsson valde att åtgärda sitt brunnsvatten eftersom det innehöll mycket hög Manganhalt (1.2mg/L) samt hög hårdhet (dH), som annars orsakat missfärgning och igensättning av rörledningar m.m. Brunnsvattnet var även illaluktande.
Val av filtersystem: 1st Europe Filtersystem typ A10 med Luftblandare LB-7 för hydropress samt 1st Cabinet 14.
Monteringen utfördes av Magnus på BYGDENS VÄRME & VATTEN i Bräkne-Hoby.

Förbrukning: 1 st hushåll. ( 2013-09-04)
MONTÖR MAGNUS, BYGDENS VÄRME & VATTEN I BRÄKNE-HOBY
KUND Mikael Nilsson (Kund Nr 15867)