Naturlig vattenrening utan kemikalier med över 44 års erfarenhet!

Naturlig vattenrening utan kemikalier med över 44 års erfarenhet!

Missfärgning i brunnsvattnet

märkte av att brunnsvattnet gav brun missfärgning och kalkbeläggningar. Bertil kontaktade oss på Europe Vattenrening AB med önskan om ett åtgärdsförslag. Vidare brunnsvattenprov visade hög Järn halt på upp mot 3 mg/L !! Och hög kalkhalt hårdhetstal 14 dH. Lösningen blev vårt välrenommerade reningssystem av märket Europe Filtersystem typ A10 med luftningspaket AL3 och cirkulationsrening till en helt ny 300L hydrofortrycktank, följt av vårt smidiga avhärdningsfilter typ CABINET-10VS Volymstyrd . Montering och driftsättning utfördes av vvs-aren Jon på HOLMA SMEDJA & VVS AB, från Sankt Olof.Se monteringsbild nertil:

Bertil Håkansson från Tomelilla

BERTIL HÅKANSSON, TOMELILLA. INKÖPS DATUM: 2014-11-10RENING AV BRUNNSVATTEN, AVLÄGSNAR JÄRN 3 MG/L, HÅRDHET 14DH, TURBIDITET 24.TILL 1 ST HUSHÅLL.

KUND NR 18434.
MONTÖR: HOLMA SMEDJA & VVS AB, JON.