Naturlig vattenrening utan kemikalier med över 44 års erfarenhet!

Naturlig vattenrening utan kemikalier med över 44 års erfarenhet!

Partiklar, mangan, järn, m.m.

Förberedelse leverans av kompletta filtersystem, till större Samfällighet

Förbrukning: Samfällighet ca 15 st hushåll 2013-02-11
Åtgärd för: Partiklar, Järn, Mangan, Svavelväte Lukt, Radongas Bq/L samt eliminera bakterier.

Reningsutrustningar:
1 st Europe Påsfilter
2 st Avjärningsfilter typ A16 med syrafasta luftningssystem AL-7 och cirkulationsrening till 500L Syrafast hydrofor,
1 st RADONOUT -480, radonanläggning vårt Patent,
1 st UV-lampa (uv-ljus).
Kund: BOSKO ALVIROVIC (Kund Nr 14904)
Montör: Strömstads Värme & Sanitet AB