Naturlig vattenrening utan kemikalier med över 44 års erfarenhet!

Naturlig vattenrening utan kemikalier med över 44 års erfarenhet!

Radon och Mangan i vattnet

Tidigare vattenproblem: Järn (fe 0.92mg/L), Mangan (Mn 0.69mg/L), Lågt pH (6.8mg/L surt), Radon (850 Bq/L)

Nu åtgärdats med: Europe Filtersystem komplett med syresättare AL-3 och cirkulationsrening till botten av en 150L syrafast hydrofor, följt av vår patenterade radonavskiljare typ RADONOUT-100. För att få radonavskiljaren närmre väggen gjorde Rörmontören en håltagning i locket av radonavskiljaren så att evakueringslangen kunde ledas ut rakt upp till fläkt för utsug av radongasen.
2012-10-17 Montör Peppe, Vatten & Värme i Emmaboda