Naturlig vattenrening utan kemikalier med över 44 års erfarenhet!

Naturlig vattenrening utan kemikalier med över 44 års erfarenhet!

Tomatodling i stor skala

Naturlig vattenrening till tomatodling i stor skala, med våra egenutvecklade klarfilter och humusfilter.

Jordbruk Grönsaksodling i stor skala med över 10000-20000 tomatplantor som via fina droppbevattningsystem erhåller det bästa vattnet med våra filtersystem, naturlig rening utan kemikalier