Naturlig vattenrening utan kemikalier med över 40 års erfarenhet!

Naturlig vattenrening utan kemikalier med över 40 års erfarenhet!

Samtliga 37 000 invånare i Partille uppmanas att koka sitt dricksvatten. Vattnet har påvisat Koliforma bakterier och bedömts Otjänligt som dricksvatten.
Källa länk: https://www.vvsforum.se/nyheter/2015/november/partilleborna-uppmanas-koka-dricksvattnet/?pe_data=D41455D4A77494350477747475D4B71|15682700

Tips, säkra upp med vår smidiga Europe UV som dödar bakterierna, uv-ljus belyser vattnet inuti belysningskammaren som ansluts enkelt till vattenledning. Europe UV eliminerar risken för att bli sjuk av vatten som blivit förorenat av bakterier.
Europe UV finns i kapaciteter från en drickskran till hela hushållet/flera hushåll.