Naturlig vattenrening utan kemikalier med över 46 års erfarenhet!

Snygg montering! Allt på plats!
Rent dricksvatten!

Filter från Europe Vattenrening AB
Blåtopp + NAA-42N, Kolfilter+ påsfilter + UV-system.

Vattnet renas från Nitrat, Nitrit, säkrar ett bra pH, gör vattnet mjukt, tar ned
hårdhet dH. Inga kalkproblem! Kristallklart, rent från Bakterier!

Invändigt mått i mm,
Höjd 1730 Bredd 1630 Djup 490.

Referens kund 36742.