Naturlig vattenrening utan kemikalier med över 46 års erfarenhet!

Naturlig vattenrening utan kemikalier med över 46 års erfarenhet!

Snygg montering! Allt på plats!
Rent dricksvatten!

Filter från Europe Vattenrening AB
Blåtopp + NAA-42N, Kolfilter+ påsfilter + UV-system.

Vattnet renas från Nitrat, Nitrit, säkrar ett bra pH, gör vattnet mjukt, tar ned
hårdhet dH. Inga kalkproblem! Kristallklart, rent från Bakterier!

Invändigt mått i mm,
Höjd 1730 Bredd 1630 Djup 490.

Referens kund 36742.