Naturlig vattenrening utan kemikalier med över 44 års erfarenhet!

Naturlig vattenrening utan kemikalier med över 44 års erfarenhet!

Arsenik

Artikelnr: 46932 Kategori:

Europe Vattenrening AB presenterar Arsenik filtret.

Höga halter av arsenik påträffas runt om i Sveriges brunnar.
Arsenik är cancerframkallande och kan vid långtidsexponering orsaka tumörer i bl.a. lunga, hud, urinblåsa och njure!

Vi måste ha samtliga analysvärden för att kunna skrädda sy rätt offert lösning till er.
Har ni inte gjort vattenanalys skall ni börja med detta först, se mer information om vattenprover i vår e-handel.
Offertförfrågan