Naturlig vattenrening utan kemikalier med över 44 års erfarenhet!

Naturlig vattenrening utan kemikalier med över 44 års erfarenhet!

Dysrörsstoppet Vårt Patent-Din Trygghet-Rise tube stoppage

Artikelnr: 71200 Kategori:

Rise tube stoppage, fits 1.05″ tubes / Dysrörsstoppet passar 27mm dysrör, Din Trygghet!

Vårt Patent nr 0400866-0 .

Developer/Utvecklare,-Sales/Försäljning, -Patent holder/Patent ägare:
EUROPE CLEARWATER VATTENRENING AB. SWEDEN.

Offertförfrågan

Beskrivning

EN:
Prevents the rise tube in the filter vessel from being pulled up when removing the control valve for service.
Quick assembly/ disassembly from the rise tube.
This unique product does not block the top of the filter vessel.
Free passage when filter media filling.
Free passage for wet vacuum cleaner hose to easily vaccum up old filter media at future filter media change.

SV:
Förhindrar att dysröret i filtertanken dras upp när man tar bort automatiken/filtertoppen för service.
Denna unika produkt blockerar inte filtertankens överdel.
Snabb montering / demontera från dysröret.
Fri passage vid filtermassa påfyllning.
Fri passage för våtdamsugare slangen att enkelt damsuga upp gammal filtermassa vid framtida filtermassa byte.

Film demontera från filtertank / Movie disassembly from filter vessel: