Naturlig vattenrening utan kemikalier med över 46 års erfarenhet!

Nyhet! Automatik modell typ EUROPE CN-TF, till våra avjärning -och avsyrningsfilter.

Produkt Länk tryck här Artikel nr 713210CN.
  • Förprogrammerad och klar från oss i leveransen. Endast anslut enkelt strömadaptern till befintligt 220V vägguttag!
  • Manuell backspolning, startas enkelt, bara tryck in Blå “Regenknapp” i ca 3 sekunder. Smidigt att tex driftsätta nya filtermassor vid ny installation av filter eller efter filtermassabyte.