Naturlig vattenrening utan kemikalier med över 46 års erfarenhet!

Naturlig vattenrening utan kemikalier med över 46 års erfarenhet!

Avsaltningsfilter mot diverse vattenfel

Avsaltningsfilter mot diverse vattenfel

Avsaltningsanläggning Clearwater RO med förfilter blev lösningen på ett extremt komplext brunnsvatten, som tidigare hade anmärkning på Uran 120 microgram/L, Nitrat NO3 170 mg/L, Nitrit NO2 1,2 mg/L, Hårdhet 18 dH, Mikroorganismer 3000 mg/L och svag Lukt.Kunden valde...
Hög salthalt i brunnsvatten

Hög salthalt i brunnsvatten

Maria Bergström Olsson valde att rena allt hushållsvatten eftersom brunnsvattnet innehåller hög salthalt, nu skyddas rörledningar och övriga hushållsmaskiner från saltets ledningsangripande egenskaper. Salthalten efter reningsutrustningar ligger nu långt under...
Europe RO avsaltning

Europe RO avsaltning

Med vår EUROPE RO har nu kunden åtgärdat brunnsvattnets extrema FLUORID HALT 14 MG/L!!! Montering utförd av Bygdens Värme & Vatten, Magnus. I detta fallet valde kunden att koppla renvattnet från Europe RO till en ”kombi blandare” (Mora) istället för...
Avsaltningsanläggning

Avsaltningsanläggning

Avsaltningsanläggning med förfilter i mindre utrymme, mycket fin installation utförd av Kungälvs Rörläggeri. Reningssystemen renar ett komplext råvatten innehållande från brunnen en extremt hög hårdhet (hög kalkhalt) och högt värde Mikroorganismer samt mycket hög...